Med Instagramtävlingen #mittfrimärke har svenskarna för första gången kunnat vara med och tävla om chansen att få sitt fotografi på ett riktigt frimärke. Bidragsperioden startade i maj och pågick fram till och med i mitten av augusti 2016. Sammanlagt deltog drygt 20 200 bilder i tävlingen varav 20 stycken semifinalister valdes ut baserat på originalitet och hur bildkompositionen fungerar som frimärksmotiv. Fram till och med den 20 oktober 2016 pågick en omröstning om vilka Instagram-bilder som blir till riktiga frimärken.
Totalt utses sju vinnande bidrag som alla lanseras i ett frimärkshäfte i maj 2017. Tre vinnande motiv utses av svenska folket och fyra motiv utses av PostNords Frimärksråd. Samtliga vinnande motiv presenteras här på mittfrimärke.se från och med den 14 november 2016.

Här nedanför kan du se några av alla de bidrag som har deltagit i tävlingen: